Khilafah Rasyidah

Rabu, 01 Juli 2015


Khilafah RasyidahBismillahirrahmanirrahim


Pada hari Sabtu, 20 Juni 2015 lalu, MMBI (Manajemen Masjid Baitul Ihsan) bekerjasama dengan SCI (Sirah Community Indonesia) mengadakan kajian akhir pekan pada hari ketiga dibulan suci Ramadan 1436 H.

Dengan mengambil tema "Jejak peradaban Islam, kelahiran dan kebangkitan"

Melihat kondisi umat Islam yang semakin mengkhawatirkan saat ini, rasanya materi tersebut bisa menjadi sarana pengingat kembali bagaimana perjuangan para khalifah selepas wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Berikut isi materi yang disampaikan oleh seorang pakar sejarah Islam, peneliti INSISTS, pengurus MIUMI, dan juga pendiri SCI, yaitu Ustadz Asep Sobari, Lc.


KHILAFAH RASYIDAH Anugrah Islam untuk dunia


"Ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah yang matang lagi dibimbing petunjuk (Allah) -yang memimpin- setelahku. berpeganglah padanya dan gigitlah ia kuat-kuat dengan gigimu."
(Berdasarkan dari Abu Dawud & Tarmidzi. Asas fikih hukum dari Ali bin Abi Thalib)


~ Urgensi Khilafah Rasyidah

Khilafah Rasyidah berlangsung selama 30 tahun :

1. Abu Bakar bin Abu Muafah : menjabat selama 2 tahun
2. Umar bin Khattab : menjabat selama 10 tahun
3. Ustman bin Affan : menjabat selama 12 tahun
4. Ali bin Abu Thalib : menjabat selama 6 tahun

- Khilafah Rasyidah adalah estafet manhaj kehidupan yang sepenuhnya sesuai dengan idealisme masa Nubuwah.

- Periode Nubuwah dan Khilafah Rasyidah (berlangsung selama 53 tahun) merupakan basis dan model acuan peradaban Islam yang bertahan di puncak kejayaan selama lebih dari 7 abad lamanya.

Masa paling penting dalam sejarah Islam. Prakteknya semakin nyata dan di praktekan pada zaman Khalifah Rasyidah.

Abu Bakar bin Abu Muafah, ketika awal-awal menjadi khalifah, tetap berdagang untuk mencukupi kehidupannya.

"Periode Khalifah Rasyidah (Rosyidin) merupakan kesinambungan dari periode sirah Nabawiyah, dimana nilai-nilai Islam sepenuhnya menjadi faktor penentu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat ; dalam aktifitas politik, sosial, ekonomi,..." 
(Prof. Akram al-Umari dalam 'Ashr al-Khilafah ar-Rasyidah)

- Urutan Khalifah Rasyidah : Abu Bakar bin Abu Muafah, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib.

- Suksesi kepemimpinan merupakan proses manusiawi (wadh'iy), tidak ditetapkan oleh teks wahyu (nash)

- Pemimpin yang diangkat adalah orang terbaik yang dipilih oleh orang-orang terbaik dalam masyarakat. konsep dalam memilih pemimpin : Yang memiliki kemampuan (berpendidikan), keshalehan, ketokohan, integritas, panutan.


~ Proses pemilihan Khulafa

- Abu Bakar diangkat menjadi khalifah melalui pertemuan saqifah dan bai'at di Masjid Nabawi
- Umar terpilih melalui konsultasi Abu Bakar kepada para sahabat utama.
- Ustman bin Affan (juga Ali bin Abu Thalib) terpilih melalui dewan syura yang dibentuk Umar, yang beranggotakan : Ustman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awwan, Thalhah bin Ubaidullah, Sa'ad bin Abu Wqqash, dan Abdullah bin Umar

Hari Senin saat Rasulullah wafat, maka Abu Bakar di bai'at secara spontan. Selasa baru di bai'at di Masjid Nabawi.


~ Konsep Futuhat

Futuhat merupakan pengejawatahan misi peradaban Islam kepada dunia yang dilakukan secara bertahap dan strategis

Secara terminilogi, futuhat lebih diartikan pencerahan. Futuhan tidak hanya terkait perang dan aktivitas militer.

Makna Futuhat :
- Konsep penaklukan/ invasi militer. Futuhan (kata jamak) karena banyak.
- Pencerahan dengan pikiran mendalam
- Proses Islamisasi di setiap negara

"Islam mencerahkan dunia dengan cara bertahap dan strategis kepada dunia."

Risalah Futuhat :

"Allah-lah yang telah mengutus kami agar membebaskan siapaun yang dikendaki-Nya dari penyembahan Kepada Allah semata dari himpitan dunia yang sempit, menuju kemudahannya yang luas dan dari kedzaliman agama-agama yang ada menuju keadilan Islam."

(pernyataan Rib'in Bin Amir dihadapan Rustum, Panglima besar Persia)


~ Konsep Ilmu

- Ilmu adalah sakral, menjadi fardhu'ain (wajib atas setiap individu), sehingga harus merata dan mudah di akses oleh semua orang tanpa halangan apapun.

- Konsep pendidikan gratis dan untuk semua kalangan merupakan asas dalam sejarah pendidikan Islam.

Peran Pemerintah dalam konsep ilmu :
- Di masa Khulafa Rasyidin peran pemerintah dalam pendidikan terbilang terbatas dan kecil.
- Pemerintah dan masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang sama tinggi terhadap ilmu dan pendidikan.
- Pemerintah tidak perlu mengendalikan pendidikan karena tidak menjadi ancaman kepentingan politik, dsb.
- Pemerintah menutup keperluan pendidian yang tidak terjangkau oleh umum, seperti daerah-daerah pedalaman (al-bawadi)


Kekuasaan dan misi keilmuan

"Ya Allah, aku mohon Engkau jadi saksi bagi para pejabat daerah, bahwa aku mengangkat mereka untuk mengajari masyarakat maslaah agama dan sunnah Nabi Saw."
(Do'a Umar bin Khattab)


~ Institusi dan Spesialisasi

- Gerakan keilmuan dan pendidikan berkembang menjadi kuttab, halqah, majelis ilmu di Masjid dan rumah para ulama.

- Spesialisasi ilmu mulai terbentuk, seperti :
Madrasah Qiraat Abu Musa al-Asy'ari di Basrah.
Madrasah Fiqh Ibnu Mas'ud di Kutah
Madrasah Tafsir Ibnu Abbas di Mekah, dan
Madrasah Naswu dan Sharf di kufah dan Basrah


- Bidang-bidang keilmuan :
Bidang-bidangbkeilmuan yang berkembang di masa khulafa Rasyidin, antara lain :
Al-Qur'an dan ilmu-ilmu pendukungnya, hafist, Fiqih, Bahasa Arab, Sejarah, Ilmu, Nasab, Puisi, Kisah ( Qashash), Hikam dan Amtsal, Kedokteran, Perbintangan, Budaya dan bahasa Asing.


~ Hukum dan Peradilan

- Khalifah dan para gubernur bertindak sebagai hakim.
- Diluar itu ada sejumlah hakim yang ditunjuk oleh pemerintah
- Belum ada spesialisasi bidang peradilan, kecuali dalam perdagangan di masa Umar bin Khattab dengan menunjuk as-Sa'ib bin Yazid.
- Urusan Qishash dan Hudud hanya dalam wewenang khalifah dan gubernur.


~ Sumber pendapatan negara

Zakat

Ghanimah dan Fai : 
Harta yang diambil oleh kaum muslimin dari musuh mereka dalam peperangan, atau biasa disebut dengan harta rampasan perang.

Jizyiah 
Kewajiaban yang diberikan oleh penduduk non muslim merdeka (mampu, berkemampuan).

Kharaj :
Hak yang dikenakan atas lahan tanah kepada penduduk non muslim (khusus bagi ahli kitab) sebagai jaminan perlindungan atas jiwa, harta dan kebebasan beribadah.

- 'Usyur perdaganganDemikianlah materi kajian sirah yang berlangsung selama enam jam, di dalam Ruang Utama Masjid Baitul Ihsan, area Bank Indonesia - Jakarta. Semoga bermanfaat... aamiin

Khilafah Rasyidah Khilafah Rasyidah Reviewed by Unknown on Thursday, July 02, 2015 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.